LLENGÜES VEHICULARS

La llengüa vehicular es aquell que ens permet comunicar-nos amb la nostra audiència.

En el cas de Catalunya serà el català i pel que fa la resta de l’estat serà el castellà.

Una part important de la revista serà en anglès.