PRACTICUM

El Practicum no és res més que una recreació de tot allò que s’ha estat aprenent durant un cert temps, ja sigui un grau o uqelcom relativament curt.

En el nostre cas montarem un petit congrés virtual ciència ficció, on hi participaran els nostres úsuaris i un grup d’escoles d’Islàndia on els alumnes tene 18 anys i estan interessats en una propera carrera cièntifica en la universitat.