EL NOSTRE PRODUCTE ESTRELLA

El curs de comunicació  internacional. Tot el què inclou.

-Formació en comunicacions per a 180 persones en format presencial i virtual.

-Practicum en format congrés virtual per a tots els alumnes entre Catalunya i Islàndia.

 -Preparació i correcció de totes les comunicacions.

-Dos tutors, un coordinador, un actor i una dissenyadora gràfica.

-Filmació de tot el procés.

-Preparació de tot tipus de material.

-Serveis d’Spin Doctor durant la trobada virtual.

-Publicitat en les revistes electròniques i els vídeos.

-Servei de consultoria durant 12 mesos.

-Practicums virtuals abans del practicum final.

-Tres transmissions entre Catalunya i Islàndia cada trimestre.

-Establiment d’un protocol de correspondència entre els científics catalans i els joves preuniversitaris islandesos. 

-Respostes per correu electrònic a totes les preguntes que facin els joves preuniversitaris als nostres científics catalans.

El curs no inclou 

-El  lloguer dels locals on es fan les classes presencials / practicum final.

-Les ulleres de realitat virtual.

-El programari de Samsung/altre de realitat virtual.

-Dietes de viatge i estada.

-Publicitat tèxtil.

Material necessari per les classes

-Ordinador portàtil.

-Projector.

-Vídeo càmera i trípode.

Calendari i organització del  curs

-Es faran grups de 15 persones cadascun. El curs durarà 18 hores distribuït en 12 sessions de 90 minuts cadascun.

-Els grups comencen l’octubre, gener i abril.

-Cada trimestre comencen tres grups.

És a dir, 45 persones cada vegada. És a dir, 180 persones cada any.

-Els cursos vénen complementats amb material de suport en format text i vídeo.

-Hi haurà un servei de consultes durant tot l’any.

Una vegada que tothom hagi acabat la formació, començaran les trobades virtuals amb Islàndia.

Els alumnes que ho desitgin faran una comunicació de 12 minuts en anglès amb un tema que haurà estat preparat i consensuat durant el curs.

Aquesta formació acabarà amb diverses revistes electròniques en anglès on hi participaran els comunicadors catalans i els receptors islandesos.

Treballarem de manera que hi hagi formació durant tres mesos i els següents 3 mesos siguin de trobades virtuals.

Llavors tornem a fer formació durant tres mesos més i a l’acabar tornem a fer les trobades virtuals.

I així successivament.