PRACTICUM

El Practicum no és res més que una recreació de tot allò que s’ha estat aprenent durant un cert temps, ja sigui un grau o quelcom relativament curt.

En el nostre cas muntarem un petit congrés virtual de ciència i ficció, on participaran els nostres usuaris i un grup d’escoles d’Islàndia amb alumnes de 18 anys interessats en una propera carrera cièntifica a la universitat.