TEMES DE COMUNICACIÓ

Com ja sabeu, el nostre practicum és una trobada virtual amb gen molt jove de 4 països diferents. Les comunicaions que duran a terme els nostres científics catalans voltaran a l’entorn de la ciència i de la ficció. Nosaltres proposem una llista de temes sobre els quals poden girar les comunicacions. Aquí en tenu uns quants:

1.-Deep down.

Aquesta sèrie de comunicacions girarà a l’entorn del món dels submarins i de tot el què hi ha al fons de l’oceà, fins i tot criatures fantàstiques.

2.-The shock of my life.

Aquesta sèrie de comunicacions girarà a l’entorn de l’electricitat des de tots els punt de vista. Segurament parlarem de les seves aplicacions mèdiques, de la seva espectacularitat durant el segle XIX i del les seves possibilitats com a gran negoci.

3.-A friendly explosion.

Aquesta sèrie de comunicacions girarà al l’entorn del món dels volcans, dels desastres que han causat, de la ficció i fins i tot de la cuina volcànica.

4.-The black locomotive.

Aquesta sèrie de comunicacnions girarà a l’entorn del naixement del tren i, perquè no dir-ho, de la grandíssima explotació de la mà d’obra xinesa a l’hora de posar les vies perquè hi poguessin circular els primers trens de viatgers i meraderies.

5.-A pharmacy in the High Street.

Durant l’any 1837 un petit poble del nord d’Anglaterra va donar la benvinguda a l’establiment més popular del segle XIX. Ni més ni menys que la farmàcia la gran solució per l’explotada classe treballadora.

Una gran font per a fer moltes comunicacions interessants.