LA CREATIVITAT

En el nostre cas, ens prenem la creativitat com la capacitat de generar idees noves i originals, o d’utilitzar elements existents de forma innovadora, per resoldre problemes o desenvolupar nous serveis. Això requereix un pensament original, la capacitat de veure les coses des d’un angle diferent i la disposició a prendre riscos i explorar camins poc convencionals.

És exactament el que nosaltres fem.